השראה

לראות את כל האפשרויות ולקבל רעיונות מכל חפץ או סיטואציה ביום יום. זוהי היכולת לראות משהו במבט חדש ומרענן ולתת פתרונות מפתיעים לאתגרים קיימים.